Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

toomanyhumans
smutno mi.
cholera. potrzebuję, żeby ktoś mnie przytulił. nie tak jak na przywitanie. nie tak jak na pożegnanie. żeby otulił moją duszę, a nie jedynie ciało. 
to tak strasznie dziwne i nie w moim guście, ale chyba potrzeba mi tego, żeby chyba być w jakimkolwiek stopniu i znaczeniu czyjaś. bo czuję się cholernie niczyja, jak jakiś wyrzutek. jak zabawka
— stare słowa ze starych maili

June 01 2012

toomanyhumans

May 18 2012

toomanyhumans
0307 eac3
Reposted fromcatharinek9 catharinek9 viaalmostlover almostlover
toomanyhumans
Największy wróg siedzi w samym człowieku, w zbyt ufnym sercu.
— Gabriel Garcia Marquez: "Jesień Patriarchy"
Reposted frompiksele piksele viaAalek Aalek
toomanyhumans
nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego nie pisz do niego

                  Nie możesz tego zrobić. To nic nie da, kochanie.

Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viamefir mefir

May 17 2012

toomanyhumans
2708 b6f8
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viamefir mefir
toomanyhumans
0971 5e1c
toomanyhumans

Nie kochałeś mnie. Może nie chciałeś być sam, może pasowałam Ci do butów, a może tylko umiałam poprawić Ci humor, ale mnie nie kochałeś. Przecież nie niszczysz rzeczy, które kochasz.

toomanyhumans
sama już nie wiem, dlaczego tak bardzo chcę żebyś napisał.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaKama Kama

May 15 2012

toomanyhumans
7183 d246
Reposted fromrosewood rosewood viarevalie revalie

May 14 2012

toomanyhumans
Tak, martwię się o Ciebie, a wiesz czemu? Bo są tacy ludzie w życiu, na których szczęściu zależy Ci bardziej niż na swoim.
Reposted frommefir mefir viatoolong toolong

May 06 2012

toomanyhumans
Co za głupstwo - myślał - robić się zależnym od jednej ludzkiej istoty!
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaucieknijmi ucieknijmi

May 05 2012

toomanyhumans
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaAalek Aalek
toomanyhumans
napisz, napisz do mnie. ja czekam.
toomanyhumans
3309 6376
Reposted fromkatalama katalama viablackmatter blackmatter

May 02 2012

toomanyhumans
To nie jest tak, że mi nadal zależy. Przecież już zapomniałam. Tak tylko serce mi pęka, kiedy Cię widzę.
— mowdomniedalej
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viailoveyou iloveyou
toomanyhumans
chcę być Twoim najpiękniejszym powitaniem i najtrudniejszym pożegnaniem.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej
toomanyhumans
6918 4233
toomanyhumans
6802 a69b
Reposted byinvissiblee invissiblee
toomanyhumans
Przepraszam, że nie daje się kochać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl